Menu strony

 • ZAPRASZAMY DZIECI DO PRZEDSZKOLA

  Szanowni rodzice,

  jak już zapewne wiecie, od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. wracamy do regularnej pracy stacjonarnej w przedszkolu.

  Zapraszamy do nas dzieci z wszystkich grup. Prosimy o przyniesienie ze sobą książeczek, jeśli otrzymaliście je Państwo do pracy z dzieckiem w domu.

   

  Sugerujemy, aby:

  wymienić na NOWE szczoteczki do zębów oraz uzupełnić zapas pasty,

  * kto zabrał kapcie ze sobą, prosimy pamiętać, aby przynieść je z powrotem do przedszkola;

  * Nie zapomnijcie o ubraniach zapasowych dla dziecka (bielizna, spodnie, rajstopki, bluzka);

  starsze dzieci powinny mieć w szafce strój na ćwiczenia;

  *  zeszyt do religii przyda się strarszym grupom w przedszkolu;

  * rodziców, którzy dawno nie uzupełniali zapasu chusteczek higienicznych w kartoniku oraz mokrych prosimy o ich przyniesienie.

  Zapraszamy.

 • PORADNIK O ROZWOJU DZIECKA

  Szanowni rodzice,

  każdy z Was ma swoje własne doświadczenia i wiedzę na temat wychowania i rozwoju dziecka, jednak człowiek uczy się przez całe życie i przy każdej okazji należy dać sobie możliwość pogłębiania tej wiedzy i rozwijania kompetencji.

  Tak jest w każdym obszarze naszego życia, przecież nigdy nie wiemy wszystkiego. Tak jest też w kwestii wychowania i wspierania w rozwoju własnego dziecka, dlatego też poniżej przedstawiamy Państwu link do filmu edukacyjnego dla rodziców pt.: "Rozwój dziecka - 10 wskazówek psychologa".

  Zachęcamy do obejrzenia, do refleksji i do podejmowania nowych wyzwań.

  Miłego oglądania ;)

  (49) Rozwój Dziecka – 10 wskazówek psychologa | CRL Uczy Rodziców #3 - YouTube

   

  Więcej filmów i porad znajdziecie Państwo na stronie:

  Filmy edukacyjne “CRL uczy rodziców” – Wspieraj marzenia

 • DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W ZBIÓRCE

 • PRZEDSZKOLA NADAL ZAMKNĘTE

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że decyzją rządu do 18 kwietnia 2021r. przedszkola pozostają zamknięte. 

  Nasze przedszkole zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z placówką i złożenie stosownego wniosku (do pobrania poniżej) do dnia 8 kwietnia 2021r. w celu zorganizowania i zapewnienia opieki dla dzieci. 

  Wniosek_o_zajecia_opiekuncze_w_przedszkolu_-_zmieniony.pdf

 • REKRUTACJA - INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Szanowni rodzice biorący udział w rekrutacji elektronicznej,

  prosimy o logowanie się do systemu Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl) w celu sprawdzenia, do którego przedszkola dziecko zostało zakwalifikowane.

  Przypominamy, że od 6 kwietnia 2021r. o godziny 9:00 do 13 kwietnia 2021r. do godziny 13:00, należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do przedszkola.

  Zapraszamy.

 • ZAJĘCIA DODATKOWE - PRACA ZDALNA

  Szanowni rodzice,

  w GÓRNYM MENU naszej strony, w zakładce WIĘCEJ - ZAJĘCIA DODATKOWE - PRACA ZDALNA znajdziecie Państwo materiały z zajęć dodatkowych, które realizowane są przez nauczycieli w trakcie edukacji Waszych dzieci w przedszkolu.

  W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania przedszkola, materiały do pracy z dziećmi z zajęć: rytmiki,  języka angielskiego, religii oraz zajęć ruchowych, znajdziecie Państwo w opracowaniach powyżej.

  Pozostałe materiały będą Państwu przesyłane przez nauczycieli grup na skrzynki e-mail.

  Życzymy dobrej zabawy ;)

 • UWAGA ZMIANY !!! ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLI !!!

  Szanowni Państwo

   !!! INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z CZASOWYM OGRANICZENIEM FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NASTĄPIŁY ZMIANY !!!

  W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26.03.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 rozszerzono grupę dzieci, których rodzice mogą wnioskować o zajęcia opiekuńcze na terenie przedszkola.

   

  Zgodnie z rozporządzeniem:

   

  ,,Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

  1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

  2) rodziców dzieci, którzy:

  a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

  b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

  c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

  d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

  e) wykonują działania ratownicze,

  f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

  g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

  j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

  k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek – ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają te dzieci.”

   

            W związku z powyższymi zmianami zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z placówką i złożenie stosownego wniosku, zamieszczonego do pobrania poniżej:

  Wniosek_o_zajecia_opiekuncze_w_przedszkolu_-_zmieniony.pdf

   

  W związku z wyjątkową sytuacją prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w sprawie płatności za kwiecień w dniach: 6,7 kwietnia w godz. 8-15

  Dyrektor ZSP3

  mgr Małgorzata Papierniak

 • WAŻNE ZMIANY W TERMINACH REKRUTACJI

  Szanowni Państwo,

  zgodnie z zarządzeniem nr 1538/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17 marca 2021r. ulegają zmianie istotne terminy rekrutacji dzieci do przedszkola, dotyczące:

  - punktu 3 - weryfikacji przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, które nastąpi do 31.03.2021r. do godziny 13:00

  - punktu 4 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, które nastąpi dnia 01.04.2021r. o godzinie 16:00.

   

 • JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO PRZEDSZKOLA?

  Poradnik dla rodzica
  – rekrutacja krok po kroku

  2021_Poradnik_dla_rodzica_-_rekrutacja_krok_po_kroku.docx

  Jeśli Państwa dziecko uczęszcza do naszego przedszkola i chcecie, aby kontynuowało edukację w naszym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym 2021/2022

  Rodzicu:

  • Złóż u wychowawcy lub w sekretariacie przedszkola Deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w terminie od 1.03.2021 do 04.03.2021 – Twoje dziecko ma zapewnione miejsce w naszym przedszkolu od 01.09.2021!

  Jeśli Państwa dziecko uczęszcza do innego przedszkola, ale  chcecie zapisać dziecko do naszej placówki

  Rodzicu:

  Jeśli Państwa dziecko nie uczęszczało do przedszkola – biorą Państwo udział w rekrutacji elektronicznej

  Rodzicu:

  • W dniach od 12.03.2021 (godz. 11.00) do 24.03.2021 (godz. 15.00) zaloguj się na stronę Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl) (na stronie naszego przedszkola wystarczy kliknąć przycisk w lewym menu: REKRUTACJA - LINK, który przekieruje Państwa bezpośrednio do strony, na której będzie można złożyć wniosek)
  • Postępuj zgodnie z instrukcją podaną w formularzu elektronicznym.
  • Wydrukuj wypełniony wniosek.
  • Podpisz się w wyznaczonych miejscach (oboje rodzice).
  • Przynieś wypełniony wniosek do przedszkola pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i wrzuć do urny ustawionej przy drzwiach wejściowych do przedszkola do dnia 24.03.2021 do godziny 15.00.
  • W dniu 02.04.2021 o godz. 13.00 wejdź na stronę Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl)
   i sprawdź, do którego przedszkola zakwalifikowało się Twoje dziecko.
  • Między 06.04.2021 a 13.04.2021 zaloguj się ponownie na stronę Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl) i potwierdź w systemie wolę przyjęcia.
  • 19.04.2021 o godz. 12.00 wejdź na stronę Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl) i sprawdź, czy dziecko zostało przyjęte do przedszkola.

  Jeśli Twoje dziecko nie zostało przyjęte do żadnego  przedszkola, to od 14.07.2021 rusza rekrutacja uzupełniająca.

   

  Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu:

  • MP 58      32 256 62 76
  • MP 38      32 256 60 20
 • HARMONOGRAM REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

  Szanowni rodzice,

  szczegółowy Regulamin Rekrutacji znajduje się w górnym menu naszej strony, w zakładce:

  REKRUTACJA - REGULAMIN

   W lewym menu strony znajduje się aktywny przycisk:

  REKRUTACJA - LINK

  Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl)

  którego naciśnięcie przekieruje Państwa do strony, gdzie będzie można złożyć wniosek rekrutacyjny. Przycisk ten będzie aktywny, gdy uruchomi się proces rekrutacyjny. 

  Rekrutacja do przedszkoli odbywa się drogą elektroniczną.

   

  *************************************************************

  HARMONOGRAM REKRUTACJI

  DO PRZEDSZKOLA

  Zgodnie z zarządzeniem nr 1538/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17 marca 2021r. ulegają zmianie terminy rekrutacji dzieci do przedszkola dotyczące weryfikacji wniosków przez komisję oraz podania do publicznej wiadomości listy kandytatów, które w poniższym harmonogramie zaznaczono kolorem czerwonym.

  Składanie przez rodziców deklaracji

  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego:

  od 01.03.2021 do 04.03.2021

  ***************************************************************

  Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola

  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

  od 12.03.2021 od godz. 11:00 do 24.03.2021 do godz. 15:00

  Rekrutacja do przedszkoli (formico.pl)

   

  Postępowanie uzupełniające:

  od 14.07.2021 od godz. 08:00 do 16.07.2021 do godz. 15:00

  ***************************************************************

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola

  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

  od 22.03.2021 od godz. 08:00 do 31.03.2021 do godz. 13:00

   

  Postępowanie uzupełniające:

  od 16.07.2021 od godz. 08:00 do 21.07.2021 do godz. 10:00

  ****************************************************************

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

  01.04.2021 o godz. 16:00

   

  Postępowanie uzupełniające:

  23.07.2021 o godz. 13:00

  ***************************************************************

  Potwierdzanie przez rodzica kandydata

  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

  od 06.04.2021 od godz. 09:00 do 13.04.2021 do godz. 15:00

   

  Postępowanie uzupełniające:

  od 26.07.2021 od godz. 08:00 do 28.07.2021 do godz. 15:00

  ****************************************************************

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

  19.04.2021 o godz. 12:00

   

  Postępowanie uzupełniające:

  02.08.2021 o godz. 15:00

  ***************************************************************

 • TERMINY KONSULTACJI ZDALNYCH

  Szanowni rodzice,

  zmieniły się terminy konsultacji zdalnych, które podawaliśmy Państwu na zebraniach organizacyjnych. Nowe daty konsultacji z nauczycielkami grup są następujące:

  14 października 2020r.;

  18 listopada 2020r.;  

  20 stycznia 2021;

  17 lutego 2021;

  17 marca 2021r.;

  14 kwietnia 2021r.;

  19 maja 2021r.

  W razie potrzeby zapraszamy do umówienia z nauczycielką w powższych dniach dogodnej godziny i formy kontaktu.

 • NUMER KONTA RADY RODZICÓW

 • MASECZKI !!!

  Drodzy rodzice, 

  uprzejmie prosimy o zapewnienie w przedszkolu maseczek dzieciom powyżej 4 roku życia. Prośba zatem dotyczy głównie rodziców przedszkolaków z grupy średniej i zerówki. W przypadku wyjścia na podwórko, dzieci powinny posiadać osłonę ust i nosa.

  Dziękujemy.

 • STAŁA ZBIÓRKA NAKRĘTEK

  Szanowni rodzice,

  w naszym przedszkolu stale prowadzimy akcję zbiórki plastikowych nakrętek, dla Kajetana i Martynki, którzy chorują na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Dochód z nakrętek wspiera rodziców w stałej walce o zdrowie i godne życie dzieci.

  Zachęcamy gorąco do zbiórki. Jest to najprostsza i najmniej wymagająca forma pomocy potrzbującym, dzięki której można zrobić coś dobrego dla innych, ucząc przy okazji swoje dzieci, cennej w dzisiejszych czasach  wrażliwości.

  Zapraszamy

 • GÓRA GROSZA

  Zapraszamy Państwa wraz z przedszkolakami do udziału w ogólnopolskiej akcji charytatywnej Góra Grosza, której celem jest wsparcie dzieci z ubogich rodzin.

  W holu przedszkola czeka skarbonka, do której wrzucamy tylko drobne monety, prosimy nie wrzucać do niej innych przedmiotów.

  Dziękujemy i zapraszamy.

 • PUNKT ZBIÓRKI BATERII

  PUNKT ZBIÓRKI BATERII

  Szanowni Państwo, nadal trwa nasza współpraca z firmą "REBA", zajmującą się zbiórką i odzyskiem baterii.  

  Zachęcamy Państwa do korzystania ze stałego punktu zbiórki baterii na terenie naszego przedszkola, jako odpadów szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska, a jednocześnie do uwrażliwiania swoich dzieci na troskę o przyrodę jako wspólne dobro nas wszystkich.

  Prosimy o dopilnowanie dzieci, aby nie wkładały rąk do kartonów z bateriami !!!!

 • WESOŁYCH ŚWIĄT

 • KONKURS PLASTYCZNY

  Zapraszamy nauczycieli z przedszkolakami do udziału w naszym międzyprzeszkolnym konkursie plastycznym:

  "Ozdoba wiosenna - ozdoba wielkanocna".

  Zadaniem konkursowym jest wykonanie ozdoby wiosennej lub wielkanocnej na stół, okno, drzwi, do koszyczka wielkanocnego lub innej.

  Szczegóły w regulaminie poniżej.

  2021_Konkurs_Ozdoba_wiosenna_-_ozdoba_wielkanocna_-_regulamin.pdf

  Zapraszamy.

 • ZAKOŃCZENIE ZBIÓRKI KARMY

  Szanowni rodzice i przedszkolaki,

  19 marca zakończyliśmy zbiórkę karmy dla wolnożyjących kotków.

  Dziękujemy za wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję.

  Dobro powraca :) 

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 38 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3, ul. Grzegorzka 4, 40-309 Katowice
  ul. Gen. J. Hallera 72
  40-320 Katowice
 • 32/256-60-20

Galeria zdjęć